zdjecie w tle strona

Termin szkolenia: 06/03/2019  godz. 9.00
Miejsce szkolenia : Katowice ul. Stawowa 10 – Centrum Europrofes

Program szkolenia:

Wykład - 1,5h

Przegląd sposobów planowania implantów

Znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu implantów

Zasady poprawnego planowania i ich ewolucja związana ze postępem medycyny

Czynniki wpływające na stabilizację pierwotną implantów

Sposoby rozwiązania trudnych przypadków

Najczęściej popełniane błędy

Wykorzystanie szablonów implantologicznych: zalety i wady

 

Przegląd przypadków i dyskusja - 1,5h

Pojedynczy implant

Implantacje złożone

Uzupełnienia pełnych łuków

 

Część praktyczna - 2 x 1,5h

Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć

Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego

Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach

Określenie optymalnej wielkości implantów

Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego

Opracowanie raportu implantologicznego

Omówienie przygotowanych przypadków

Zapisy:

Pytania o warunki uczestnictwa i wolne miejsca proszę kierować pod nr tel. 668 857 795 lub 32 277 97 52

 

Ważne:

Prosimy o zabranie ze sobą na kurs laptop wraz z myszą w celu instalacji i pracy na oprogramowaniu do CBCT
Organizator zapewnia poczęstunek i lunch podczas szkolenia.
Zmotoryzowanym sugerujemy korzystanie z parkingu w Galerii Katowickiej – 150m od miejsca szkolenia.