X-Mind Trium aparat panoramiczny z 3D i cefalo

X-Mind Trium - Aparat panoramiczno-cefalometryczny z 3D

Pola obrazowania w aparacie panoramiczno-cefalometrycznym z 3DX-Mind Trium; Pola obrazowania w aparacie panoramiczno-cefalometrycznym z 3DX-Mind Trium, Acteon Satelec; Pola obrazowania panoramy z 3D i cefaloPola obrazowania w aparacie panoramiczno-cefalometrycznym z 3D

40mm x 40mm            60mm x 60mm            80mm x 80mm              110mm x 80mm

                           

Rodzina aparatów X-MIND TRIUM to nowatorski system do obrazowania cyfrowego zaprojektowany w sposób umożliwiający rozbudowę podstawowej jednostki panoramicznej 2D do wersji z ramieniem cefalometrycznym (na prawą lub lewą stronę) oraz do wersji z obrazowaniem CBCT/3D uzyskując ostatecznie 3 rozwiązania w 1 urządzeniu. Dzięki temu lekarz w razie konieczności może modernizować swój X-MIND TRIUM do poziomu rosnących potrzeb swojej praktyki.

 

Bogata paleta możliwości obrazowania panoramicznego, cefalometrycznego
w skali 1:1 oraz CBCT/3D czynią X-MIND TRIUM idealnym narzędziem diagnostycznym w radiologii stomatologicznej uzyskującym zawsze optymalny poziom jakości obrazu przy zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania dla pacjenta. Zdjęcia panoramiczne , telemetryczne w skali 1:1 i obrazy 3D uzyskiwane są zawsze w

SHARP  to nowa metoda filtrowania przestrzennego.
Redukuje artefakty i szumy dając osty i szczegółowy obraz.
 doskonałej jakości dzięki zastosowanym systemom wspomagającym pracę X-MIND TRIUM:

STAR  to technika redukcji artefaktów przestrzennych szczególnie przydatna w przypadku obrazowania pacjentów 
z implantami, aparatami otrodontycznymi lub innymi biomateriałami metalowymi .

ART to technika redukcji promieniowania pozwalająca zmniejszyć dawkę dla pacjenta od 20% do 30%.

X-MIND TRIUM w wersji CBCT/3D umożliwia wykonanie badań na potrzeby wszelkich zabiegów stomatologicznych gwarantując minimalne promieniowanie dla pacjenta dzięki możliwości szerokiego wyboru pola obrazowania.

Aprarat panoramiczny z cefalo i 3D X-Mind Trium, Acteon SatelecX-Mind Trium to aprarat rentgenowski panoramiczno-cefalometryczny z 3D

Najlepsze połączenie cyfrowej implantologii z tomografią CBCT/3D

Acteon 120 x mind trium magellan logo

 

Przy zakupie urządzenia X-MIND TRIUM w cenie urządzenia otrzymasz  ekskluzywne oprogramowanie

o wartości rynkowej 18.000 PLN, którym zaplanujesz w pełni nawigowany szablon implantologiczny ICX-MAGELLAN