Czym jest dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością i Księga Jakości?

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w tym Księga Jakości potrzebna jest do uruchomienia i prowadzenia stomatologicznego gabinetu RTG lub pracowni RTG. Każdy lekarz stomatolog lub inna osoba, która zakupi rentgen stomatologiczny i zamierza go użytkować, zobowiązana jest do spełnienia określonych wymogów, które narzucają przepisy. Jednym z takich wymogów jest prowadzenie dokumentacji nazywanej Dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.

Zgodnie z wymogami aktów prawnych z zakresu ochrony radiologicznej (Prawo Atomowe – Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i innych przepisów radiologicznych”) od dnia 01.01.2007 System Zarządzania Jakością, w tym Księga Jakości musi być wdrożony, udokumentowany i doskonalony w każdym stomatologicznym gabinecie RTG (stomatologiczny gabinet RTG to pomieszczenie w Gabinecie Stomatologicznym, w którym znajduje się rentgen stomatologiczny) czy pracowni RTG (pracownia RTG to osobny lokal lub pomieszczenia, w których znajduje się 1 lub więcej rentgenów).

System Zarządzania Jakością ma za zadanie zapobieganie niezgodnościom w stosunku do wymagań obowiązujących przepisów radiologicznych.

Oferujemy Państwu przygotowanie wymaganą przepisami pełną dokumentację Systemu Zarządzania Jakością (w tym Księgę Jakości, procedury
i wiele innych dokumentów, ewidencji, niezbędnych formularzy).

Dlaczego warto wziąć pod uwagę nawiązanie współpracy z naszą firmą?

Nasze atuty:

 • posiadamy długoletnie doświadczenie w branży, stąd możemy doradzić również w niestandardowych przypadkach
 • wykonujemy w.w. dokumentację na wysokim poziomie w naszej firmie są zatrudnieni inżynierowie medyczni i fizycy medyczni/
 • mamy wielu zadowolonych klientów, którzy z powodzeniem dzięki naszej dokumentacji i doradztwie otworzyli gabinet RTG lub pracownię RTG, bądź bezproblemowo kontynuowali ich funkcjonowanie

Aby ułatwić Państwu współpracę z nami, przygotowanie kompletu dokumentów odbywa się drogą elektroniczną lub osobiście.

Aby przygotowanie kompletu dokumentów było możliwe, prosimy o kontakt z jednym z naszych pracowników pod numerem (32) 274 80 00, który przekaże Państwu niezbędny formularz.

Dokumentacja, którą Państwu proponujemy jest przygotowywana przez nas indywidualnie na potrzeby konkretnej pracowni/gabinetu RTG.

W razie potrzeby kontaktujemy się z Państwem by ustalić szczegóły.
Po zakończeniu księga jest odsyłana albo odbierana osobiście.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami radiologicznymi System Zarządzania Jakością i jego kontrola obejmuje wszystkie etapy działania zmierzające do osiągnięcia jak najlepszych wyników działalności diagnostycznej związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w stomatologicznym gabinecie RTG lub pracowni RTG powinna zawierać zgodnie z przepisami:

 1. Procedury nadzoru nad dokumentacją i nadzoru nad zapisami oraz formularze niezbędne do prowadzenia zapisów
 2. Procedury i instrukcje dotyczące sposobu wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych przeprowadzanych przez jednostkę ochrony zdrowia we własnym zakresie
 3. Zapisy dotyczące wyników przeprowadzanych testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz testów odbiorczych
 4. Informacje dotyczące kwalifikacji i szkoleń personelu
 5. Procedurę przeprowadzania klinicznych audytów wewnętrznych
 6. Zapisy dotyczące wyników klinicznych audytów wewnętrznych oraz podjętych działań
 7. Informacje dotyczące okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością dokonywanych przez kierownika jednostki ochrony zdrowia oraz inne informacje konieczne do prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością.

Księga jakości – wymagania

Księga jakości stanowi opis wdrożonego systemu zarządzania jakością i zawiera informacje o:

 • strukturze i podległości administracyjnej
 • zakresie działalności klinicznej
 • posiadane i eksploatowane wyposażenie medyczne
 • zakres kompetencji personelu
 • sposobie zapewnienia poufności informacji zawartych w dokumentacji medycznej.