Finansowanie

stom przer

 


Nasz partner finansowy

logo leasing

 

pieniadze

Staramy się wykorzystywać wszystkie możliwe szanse na uzyskanie bardzo dobrego finansowania, na zakup sprzętu stomatologicznego:

- Klasyczne narzędzia oferowane przez polskie instytucje finansowe,
- Pozyskanie funduszy unijnych.

Zapewniamy:

- Atrakcyjne oprocentowanie, 
- Uproszczone procedury.

 

Pożyczka medyczna  w tym 8% VAT

 Ten produkt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lekarzy.
 Raty stanowią koszt księgowy.
 Kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty i amortyzacja przedmiotu umowy.
 Pożyczkobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od zakupionego sprzętu.
 Finansowaniu podlega 100% wartości brutto zakupionego sprzętu

 

Leasing finansowy sprzętu medycznego  w tym 8% VAT

– Część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy – przedmiot leasingu
   zalicza się do składników majątkowych firmy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
– Amortyzacja wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu.
– VAT płatny jest w całości z góry, po podpisaniu umowy leasingu.

Więcej informacji o naszej ofercie finansowej: 
handlowy@biomedix.pl
tel. 668 857 795