Kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta KWIECIEŃ 2020

arrow download icon

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowym kursie z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta dla specjalności LST, FT, ZLR, LMN, LRZ, LIX, PMN i LRT kończącym się egzaminem państwowym w dniu szkolenia.

Termin szkolenia: 03/04/2020 godz. 9:00

Koszt szkolenia: 550 zł wraz z opłatą egzaminacyjną

Miejsce szkolenia: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy INNOWACJA;

41-800 Zabrze ul. Jagiellońska 38 a

Program szkolenia:

9.00 – 13.00 – szkolenie z zakresu ORP

13.00 -14.00 – przerwa na lunch

14.00 – 15.00 – egzamin państwowy

15.00 -16.00 – ogłoszenie wyników egzaminu i wydawanie certyfikatów

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, serwis kawowy i słodkie przekąski oraz lunch.

Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z potwierdzeniem opłaty rejestracyjnej prosimy przesyłać do 31 03 2020 listownie bądź mailowo (szkolenia@biomedix.pl)

Osoba kontaktowa ze strony organizatora Dariusz Galus tel. 668 857 795

Dane do przelewu:

Biomedix Jan Kalita , 41 – 800 Zabrze ul. Zakopiańska 35

Nr rach. bankowego  26 1050 1588 1000 0022 4341 6217

Organizator zastrzega prawo odwołania bądź przełożenia terminu szkolenia w przypadku nie wystarczającej ilości 15 zgłoszeń.