PRO-DENT CT MINI
Fantomy do testów podstawowych stomatologicznych tomografów CBCT

Pro Dent CT Mini zlozony www

Fantom do testów podstawowych Tomografów CBCT Pro-Dent CT MINI to dedykowane narzędzie do kontroli jakości
urządzeń stosowanych w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej.
Umożliwia on wykonanie wszystkich testów podstawowych wymaganych
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia:

• artefakty,
• wartość HU,
• jednorodność obrazu,
• poziom szumu,
• rozdzielczość wysokokontrastowa,
• geometryczna poprawność obrazu. 

Fantom składa się z głównego cylindra PMMA, który mieści w sobie moduły z różnymi obiektami testowymi, które są tak zgrupowane by umożliwić wykonanie testów na urządzeniach o każdym polu obrazowania (FOV) - od najmniejszych po pełne. Zgodnie z nazwą, zawiera on jedynie niezbędne
i wymagane w Polsce obiekty testowe.

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

• średnica: 110mm, długość całkowita: 110mm
• głowny cylinder zawiera oznakowanie pomagające w łatwym pozycjonowaniu fantomu oraz część zniekształceń geometrycznych - matrycę otworów o średnicy 2.0 mm i długości 3.0 mm jednolicie rozmieszczone w odstępach co 10.0 mm
• moduł jednorodny grubości 20mm - artefakty, jednorodność obrazu, poziom szumu
• moduł sensytometryczny zawierające próbki różnych materiałów o średnicy 15mm: PTFE (Teflon), powietrze, poliamid (PA 6), wodę oraz PE300 - wartość HU
• moduł rozdzielczości wysokokontrastowej zawierający 7 obiektów o wymiarach 10 x 10mm do oceny rozdzielczości: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 LP/cm oraz ziarno o średnicy 0.3mm do obliczania Modular Transfer Function (MTF) - rozdzielczość wysokokontrastowa
• moduł geometryczny zawierający 4 otwory o średnicy 3mm umieszczone w wierzchołkach kwadratu o boku 30mm oraz dwie rampy z drutów aluminiowych umieszczone pod kątem 45 stopni względem podstawy modułu - geometryczna poprawność obrazu
• statyw testowy z poziomnicą do dokładnego ustawienia fantomu w pozycji testowej
• wygodna, przenośna walizka do przechowywania fantomu

FANTOM Pro Dent CT Mini  Pro Dent CT Mini fantom

 

Fantom jest zgodny z:

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. rok 2015, poz. 2040)
• międzynarodowymi normami IEC 61223-3-4 oraz IEC 61223-3-5